Polítiques

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

NORMAL: 1-4 dies
Les cancel·lacions han de realitzar-se abans de les 12:00 del migdia, 48 hores abans de l'arribada, a fi d'evitar que s'apliqui un càrrec per una nit.

ESPECIAL: 5 o més dies
Les cancel·lacions han de realitzar-se abans de les 12:00 del migdia, 5 dies abans de l'arribada, a fi d'evitar que s'apliqui un càrrec per una nit.

* Per a aquestes condicions, s'aplicarà un càrrec de sortida anticipada de 60€ si els hostes registren la seva sortida de l'hotel abans de la seva data de sortida.

GRUPS PETITS: 4-6 habitacions
Les cancel·lacions han de realitzar-se abans de les 12:00 del migdia, 15 dies abans de l'arribada, a fi d'evitar que s'apliqui un càrrec per una nit.

GRUPS GRANS: més de 6 habitacions
Per a grups / reserves de llarg termini, es requereix un dipòsit del 50% de la reserva, incloent impostos.
Les reserves de grup poden ser cancel·lades sense càrrec fins a 8 setmanes abans de la data d'arribada. El 50% de dipòsit serà reemborsat totalment.
- Les reserves cancel·lades de 8-4 setmanes abans de la data d'arribada incorrerà en un càrrec del 50% de l'estada completa, incloent impostos.
- Les reserves cancel·lades 4 setmanes o menys abans de la data d'arribada incorrerà en l'estada completa, incloent impostos.
- S'accepten actualitzacions de la reserva fins a 4 setmanes.

* Per a grups, s'aplicarà un càrrec de sortida anticipada de 150€ si els hostes registren la seva sortida de l'hotel abans de la seva data de sortida.

POLÍTIQUES ADDICIONALS

Les polítiques poden variar en el cas de les ofertes especials, paquets i *reservaciones *prepagas. Consulti la descripció de la seva *reservación.

Haurà d'abonar-se directament a l'hotel 0,72 *EUR per persona i nit en concepte de taxa turística.

NO XOUS - Si no cancel·la la seva reserva o no es presenta, la seva targeta de crèdit *sera carregada amb el total de la reserva.

L'IMPORT DE LA PRIMERA NIT SERÀ CARREGAT A LA SEVA TARGETA DE CRÈDIT, DOS DIES ABANS DE L'ARRIBADA

CÀRREC DE TARGETA

L'hotel té el dret de carregar la seva targeta si es donen els següents casos:

Per qualsevol destrossa que es faci a l'habitació durant la seva estada.
En el preu de l'habitació en cas de cancel·lació fora de termini(veure a dalt).
Dies abans de la seva arribada com a dipòsit de garantia.(veure cada cas a dalt)
En el cas d'una neteja profunda de l'habitació a causa de males condicions higièniques, tabac...
Si es marxa sense pagar la seva factura.

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA ON-LINE

Per realitzar una reserva “en línia”, l'usuari ha d'emplenar el formulari de “reserves on-line” que apareix en la Web i seguir els passos del procés de reserva que es defineixen. En finalitzar aquest procés, que inclou el procés de registre en el Web per poder identificar a l'usuari, la reserva és enviada per via telemàtica a *HOSTERIA GRAU per ser processat.

Sobre les reserves realitzades s'apliquen les presents condicions generals:

1.- *HOSTERIA GRAU arxivarà en els seus sistemes informàtics els registres informàtics o *logs d'aquest enviament.

2.- Durant el procés de reserva *HOSTERIA GRAU posa a la disposició dels Clients els següents sistemes de validació de dades i sistemes de recarrega automàtica de dades:

- Comprovació del format correcte de targeta de crèdit

- Comprovació del format correcte del N.I.F., C.I.F, Targeta de Residència o un altre document acreditatiu

- Validació de la direcció a nivell de ciutat, província i codi postal

- Validació del correcte format d'un email

- Validació del nom i cognoms del Client

- Format del número de telèfon

3.- Totes les reserves amb *HOSTERIA GRAU es formalitzaran en qualsevol dels idiomes que ofereix la Web: castellà, català, anglès, francès i alemany.

4.- *HOSTERIA GRAU enviarà al client confirmació documental de la reserva efectuada mitjançant correu electrònic en el termini de vint-i-quatre hores des que *HOSTERIA GRAU rebi la reserva.

Impostos aplicables.

Els preus dels productes exposats a la pàgina Web de *HOSTERIA GRAU inclouen el 10% IVA.

Els impostos estan inclosos, excepte l'impost de ciutat, que es cobrarà en 0,72 € per persona per nit i es paga directament a l'hotel

Forma de pagament.

*HOSTERIA GRAU sol·licita un número de targeta bancària com a garantia de la reserva. El pagament es durà a terme segons condicions de reserva de cada habitació.

 

 

  • Hora de facturació 2:30 PM
  • Hora de sortida 12:00 PM
  • Edat de nens 2
  • No s'admeten animals

Privacitat i cookies

AVÍS LEGAL

Per donar compliment a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic comuniquem a continuació les següents dades:

Titular del web

LIDIA ROBLES SERRA (HOSTERIA GRAU) amb DNI nº 46.307.270-J

MONICA VALLEJO ROBLES (APARTAMENTS GRAU) amb DNI nº 52.424.200-R.

Domicili: Carrer Ramelleres nº 27, 08001 de Barcelona

Correu electrònic: monica.vallejo@hostalgrau.com

(D'ara endavant HOSTAL GRAU)

1.- Condicions d'ús

L'usuari s'obliga a utilitzar la informació continguda en la present pàgina web per a les seves necessitats exclusivament ia no realitzar directament o indirectament cap tipus d'explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés. L'usuari tindrà dret a l'accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en la mateixa, si bé Hosteria Grau es reserva el dret a restringir l'accés a determinades seccions i serveis del Portal. És intenció de Hosteria Grau oferir en tot moment una informació veraç i actualitzada. No obstant això, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o fins i tot tècniques i Hosteria Grau no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda en la Web.

2.- Enllaços (Links)

Aquesta Web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines web de tercers, el contingut pot variar, de forma ràpida, per les característiques pròpies d'Internet. Per tant, Hosteria Grau no es fa responsable de les informacions, serveis i contingut en general d'aquestes pàgines web de tercers.

Qualsevol pàgina externa a la qual s'accedeixi des de la pàgina de Hosteria Grau és independent i Hosteria Grau no té cap control del contingut d'aquesta pàgina. A més, un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no és de Hostería GRAU no implica que aquesta doni suport o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

En el cas que Hosteria Grau tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent a la major brevetat possible.

3.- Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges , etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts en la present pàgina Web), són propietat de HOSTERIA GRAU. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent d'HOSTERIA GRAU, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts. L'accés als serveis subministrats no suposa per part de Hosteria Grau renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquestdret s'exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d'aquests drets, s'utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari. La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l'usuari.

4.- Ètica i responsabilitat de l'usuari de la pàgina web corporativa:
Hosteria Grau no serà en cap cas responsable de l'ús del Web Corporatiu que realitzi l'usuari. L'usuari s'abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l'ús del web corporatiu o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Hosteria Grau o de tercers, que vulneri o transgredeixi l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne a Hosteria Grau davant qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ella com a conseqüència d'aquest ús. L'usuari s'abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a HOSTERIA GRAU, així com d'introducció o difondre a la Xarxa programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la Xarxa, al sistema, o en els equips de tercers.

5.- Llei aplicable - Jurisdicció

La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web es regirà per la legislació espanyola, sent exclusivament competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

La informació rebuda per HOSTERIA GRAU a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

A l'efecte del que preveu l'article 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, HOSTERIA GRAU informa a l'usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d'aquesta pàgina web són incorporats en un fitxer titularitat de la mateixa, degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i amb la finalitat de desenvolupar adequadament les sol·licituds dels usuaris.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

S'informa a l'usuari que pot exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la seva sol·licitud, contenint nom i cognoms de l'interessat, fotocòpia del seu DNI o un altre document vàlid que l'identifiqui, i si escau de la persona que el representi, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació. La utilització de signatura electrònica identificativa, l'eximeix de la presentació de la fotocòpia del DNI o document equivalent.

Adreça postal: Carrer Ramelleres nº 27, 08001 de Barcelona

Adreça e-mail: monica.vallejo@hostalgrau.com

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades

HOSTERIA GRAU declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 1720/2007de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

COOKIES

PRIMERA CAPA:

Ús de galetes: Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Si continua navegant accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

SEGONA CAPA:

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les galetes ?


Les galetes són petits arxius de dades que es reben en el terminal des del lloc Web visitat i s'usen per registrar certes interaccions de la navegació en un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzats i recuperats. Aquests arxius s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari i conté dades anònims que no són perjudicials per al seu equip. S'utilitzen per recordar les preferències de l'usuari, com l'idioma seleccionat, dades d'accés o personalització de la pàgina.

Les galetes també poden ser utilitzades per a registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc. Per exemple, des de quin pàgina web ha accedit, o si ha utilitzat un "banner" publicitari per arribar-hi.

Per què HOSTERIA GRAU utilitza galetes ?


HOSTERIA GRAU utilitza galetes estrictament necessàries i essencials perquè utilitzeu els nostres llocs web i li permetin moure lliurement, utilitzar àrees segures, opcions personalitzades, etc. A més, utilitza galetes que recullen dades relatives a l'anàlisi d'ús de la web. Aquestes s'utilitzen per ajudar a millorar el servei al client, mesurant l'ús i el rendiment de la pàgina, per optimitzar-la i personalitzar-la.

Què tipus de galetes fem servir ?

Galetes analítiques : Són aquelles que permeten realitzar el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris en els llocs web i elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis. Per exemple, mitjançant una galeta analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc

Galetes de personalització : Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalització del terminal i la configuració regionaldes d'on s'accedeix al servei.

'

I si no vull tenir aquestes galetes o no faig res al respecte?


Per complir amb la legislació vigent, hem de demanar el seu permís per gestionar galetes . Si decideix no autoritzar el tractament indicant-nos la seva no conformitat, només utilitzaríem les galetes tècniques, ja que són imprescindibles per a la navegació per la nostra web. En aquest cas, no emmagatzemaríem cap galeta . En el cas de seguir navegant pel nostre lloc web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús.

Recordeu que si rebutja o esborra les galetes de navegació per la Web, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir-li serveis personalitzats i cada vegada que vagi a navegar haurem de sol·licitar-li de nou la seva autorització per a l'ús de galetes .

Si tot i així, decideix modificar la configuració del seu accés a la pàgina web, ha de saber que és possible eliminar les galetes o impedir que es registri aquesta informació en el seu equip mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador.

A més, pot retirar en qualsevol moment el consentiment relacionat amb la present Política de Cookies, eliminant les galetes emmagatzemades en el seu equip a través dels ajustos i configuracions

VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant
GuestCentric - Hotel website & booking technology
Hotel Boutique HostalGrau Calle Ramelleres, 27, Barcelona08001 SpainT. +34 933018135

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Feu clic aquí per més informació.

X