ACCIONS COVID-19

A causa de la situació excepcional que està vivint el món, Eco Hostal Grau va haver de tancar les seves portes el mes de març passat.

Ara més que mai hem de pensar en les empreses petites i independents

Nosaltres com a empresa familiar, ens estem adaptant a totes les mesures d’higiene i seguretat que exigeixen des de sanitat i ens hem compromès a mantenir el lloc de treball de tots els nostres treballadors. Ells també tenen famílies i unes despeses que atendre.

És imprescindible la solidaritat.

La col·laboració de totes les persones, sobretot dels nostres clients i personal de l’hotel, serà bàsica perquè tot això s’emporti de la manera més segura possible.

No ens oblidem… qui no té ganes de viatjar?

Ens veiem molt aviat…

 

MESURES HIGIÈNIQUES ECO HOSTAL GRAU

Higiene del personal i equips de protecció

Assegurar la disponibilitat de material per a la higiene personal: sabó per a les mans en les condícies i gel hidroalcohólic per a aquells llocs que no tinguin possibilitat d’accés a aigua corrent.

Proporcionar al personal mocadors de paper d’un sol ús per a tapar-se la boca i les mans, en el moment de tossir o esternudar, rentar-se les mans de seguida. Facilitar papereres amb tapa i pedal d’obertura per a l’eliminació de residus.

Permetre en tot moment que els treballadors puguin absentar-se del seu lloc per a rentar-se les mans. 

Informar a tot el personal sobre les normes d’higiene personal, mitjançant cartells o altres mitjans (com rentar-se les mans correctament, com actuar en cas de tossir o esternudar, etc.).

Facilitar mascaretes a aquells treballadors que, a causa de les seves funcions, no puguin mantenir la distància de seguretat mínima de 1,5 metres.

Neteja i desinfecció de les instal·lacions. Al nostre hotel ja comptàvem amb un proveïdor que tènia els seus productes anti-fongs i anti-bacteris i no danyaven al planeta .S’està treballant també en la idea d’incorporar ozó.

De moment ens comprometem a:

Augmentar la freqüència i intensificar la neteja i desinfecció de les superfícies de risc: poms de portes, baranes i passamans, botons de la màquina de cafè, botons d’ascensors, màquina de fitxar taulells, taules d’ús comú, aixetes, etc.).

Portar un registre horari de la neteja i desinfecció de cada zona.

Facilitar al personal el material necessari per a la neteja del seu lloc de treball i donar el temps necessari per a fer aquesta tasca.

Ventilar els espais de treball.

En cas d’utilitzar material de neteja compartit amb altres treballadors, desinfectar aquests prèviament abans del seu ús. –

Desinfectar les targetes d’habitació dels clients.

 

 

 

Protocol  en cas que algun treballador present símptomes:

1. En cas de tenir símptomes compatible amb corona virus (tos seca, febre, malestar general i/o dificultat per a respirar), avisar al Responsable.

2. El Responsable es personarà en el lloc de treball d’aquesta persona, equipat amb guants i màscara, romanent a 2 metres de distància.

 Facilitarà a la persona guants i màscara, procurant que mantingui la calma.

 Preguntarà pels símptomes, estat general, capacitat de conduir, sempre intentant tranquil·litzar a la persona.

 Preguntarà pels possibles contactes que hagi tingut durant el dia i dies anteriors, pels espais per on s’ha mogut (condícies, zones     comunes, màquina de cafè) i els equips de treball que ha utilitzat.

 Informarà de la situació als Delegats de Prevenció

3. Es procedirà a avisar a totes les persones amb les quals hagi tingut contacte, informant-los que es quedin on estan, que conservin 2 metres de distància amb els seus companys i que no toquin superfícies.

4. Es procedirà a la desinfecció de les superfícies i equips de treball que hagi tocat la persona afectada.

5. La persona afectada es quedarà en un lloc separat.  Si està en condicions de conduir, se li indicarà que es vagi a la seva casa i que avisi a les persones del seu entorn familiar i social amb les quals hagi tingut contacte en l’última setmana. Si no està en condicions de conduir o d’anar-se només, se li confinarà en un lloc separat, i serà el Responsable d’Emergència qui contacti amb Salut Pública / Servei de Prevenció riscos per a rebre instruccions de com actuar.

6. El Responsable:

Contactarà amb els treballadors que han tingut contacte amb el possible infectat, per a veure la traçabilitat, i saber amb quins altres treballadors han contactat.

Emplenarà el llistat de la GUIA DE SEGUIMENT DE CONTACTES ESTRETS COVID-19

 Contactarà amb el personal de neteja perquè netegi: lavabos, lloc de treball del possible infectat, llocs de treball dels contactats.

 Comprovarà la llista de personal sensible, per a garantir el nul contacte, en cas de dubtes se’ls enviarà per a casa, indicant-los que es   contactin amb Salut Pública.