Reserva ara

Avís Legal

Per a donar compliment a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació i *Çomercio Electrònic comuniquem a continuació les següents dades:

Titular de la Web

ECO HOSTAL GRAU SL amb NIF núm.B46907643

Domicili: Carrer Ramelleres núm. 27, 08001 de Barcelona

Email: monica.vallejo@hostalgrau.com

1.- Termes d'ús

L'usuari s'obliga a utilitzar la informació continguda en la present pàgina Web per a les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directament o indirectament cap mena d'explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés. L'usuari tindrà dret a l'accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en aquesta, si bé ECO HOSTAL GRAU SL es reserva el dret a restringir l'accés a determinades seccions i serveis del Portal. És intenció d'ECO HOSTAL GRAU SL oferir en tot moment una informació veraç i actualitzada. No obstant això, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o fins i tot tècniques i ECO HOSTAL GRAU SL no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda en la Web.

2.- Enllaços (Links)

Aquesta Web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines Web de tercers, el contingut dels quals pot variar, de manera ràpida, per les característiques pròpies d'Internet. Per tant, ECO HOSTAL GRAU SL no es fa responsable de les informacions, serveis i contingut en general d'aquestes pàgines Web de tercers.

Qualsevol pàgina externa a la qual s'accedeixi des de la pàgina d'ECO HOSTAL GRAU SL és independent i ECO HOSTAL GRAU SL no té cap control del contingut d'aquesta pàgina. A més, un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no sigui d'ECO HOSTAL GRAU SL no implica que aquesta recolzi o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

En el cas que ECO HOSTAL GRAU SL tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent com més aviat millor.

3.- Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari contingut en la present pàgina Web), són propietat d'ECO HOSTAL GRAU SL. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional. 

Sense la prèvia autorització escrita de manera fefaent d'ECO HOSTAL GRAU SL, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts. L'accés als serveis subministrats no suposa per part d'ECO HOSTAL GRAU SL renuncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s'exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular de tals drets, s'utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari. La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l'usuari.

4.- Ètica i responsabilitat de l'usuari de la pàgina Web corporativa:

ECO HOSTAL GRAU SL no serà en cap cas responsable de l'ús de la Web Corporativa que realitzi l'usuari. L'usuari s'abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l'ús de la Web corporativa o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial d'ECO HOSTAL GRAU SL o de tercers, que vulneri o transgredeixi l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne a ECO HOSTAL GRAU SL front qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti enfront d'ella a conseqüència d'aquest ús. L'usuari s'abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a ECO HOSTAL GRAU SL, així com d'introducció o difondre en la Xarxa programes, virus, miniaplicacions, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers.

5.- Llei aplicable – Jurisdicció

La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web es regirà per la legislació espanyola, sent exclusivament competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona